ר׳ גדליה אהרן קעניג, נולד בירושלים בשנת תרפ״א, היה צעיר כאשר התקרב לחסידי ברסלב על ידי ר׳ אברהם שטרנהרץ.

כאשר חילקה מלחמת תש״ח את העיר העתיקה, הוא עבר, עם רבו, לשכונת ״קטמון״. מלבד מאמציו לתמוך ב״קיבוץ״ ראש השנה של ברסלב במרון, וכתיבת חיבורו הנפלא ״חיי נפש״ (ספר שהיווה תשובה ל"נפש החיים" של תלמידו המובהק של הגאון מווילנה, רבי חיים מוולוז׳ין, (נודע ר' גדליה בזכות יכולתו לדבר אל לבן של הנפשות המחפשות דרך. אולם, עם כל זאת, הוא ראה כשליחותו האמיתית בחייו להקים קהילה חסידית בצפת בשם ״קרית נחל נבע מקור חכמה״. הוא מסר ממש את נפשו על שליחות זו.

נפטר בכ״ג בתמוז תש״מ בעת שעסק באיסוף כסף למען הקריה בצפת. נקבר ונתמן בהר הזיתים בירושלים.